Критеријуми оцењивања Стручног већа 2. разреда  
Српски језик од 5. до 8. разреда  
Енглески језик од 1. до 8. разреда  
Математика од 5. до 8. разреда  
Географија од 5. до 8. разреда  
Техника и технологија од 5. до 8. разреда  
Физика од 6. до 8. разреда  
Информатика и рачунарство од 5. до 8. разреда  
Биологија од 5. до 8. разреда  
Руски језик од 5. до 8. разреда  
Историја од 5. до 8. разреда