Радица Каровић  директор школе
    СНЕЖАНА МИЛИН наставник српског језика
    САЊА ГРКОВИЋ наставник српског језика
    ЈАДРАНКА МИТИЋ наставник српског језика
    ИВАНА КНЕЖЕВИЋ наставник математике
    СОФИЈА ЈАЊИЋ наставник математике
    АНДРИЈАНА ТОМОВ наставник математике
    СЛАЂАНА К. ЛАЗИЋ наставник енглеског језика
    БОЈАНА ВУЈОВИЋ наставник енглеског језика
        
    АЛМА ОТАШЕВИЋ наставник руског језика
    ИВАНА ВИДОСАВЉЕВИЋ наставник руског језика
    ДЕЈАН ЈАНКОВИЋ наставник француског језика
    МАЈА КИЋИЋ наставник француског језика
    СНЕЖАНА П. РОМАНДИЋ наставник биологије
    ГОРДАНА РАКИЋ наставник хемије
    ДАНИЦА ПЕТРОВИЋ наставник физике
    РАДИЦА КОЈИЋ наставник географије
    ДИМИТРИЈЕ МЛАЂЕНОВИЋ наставник историје
    ИВАНА КОЛДАН наставник музичке културе
    СИНИША ЗЕКОВИЋ наставник ликовне културе
  ЖЕЉКА МИЛОВАНОВИЋ наставник технике и технологије
  НАТАША В. ЦИВРИЋ наставник технике и технологије
    ЕЛВИРА МИШЉЕНОВИЋ наставник физичког образовања
    СЛОБОДАН АНДРЕЕВ наставник физичког образовања
    НИКОЛА КРСТИЋ наставник информатике и рачунарства
    ЉУПКА ТАНОВИЋ наставник грађанског васпитања
    ТИЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ наставник верске наставе
    ДРАГАНА ЈАКОВЉЕВИЋ  наставник разредне наставе
    ДРАГАНА ПАВЛИЧИЋ  наставник разредне наставе
    ДРАГАНА ПЕЈОВИЋ  наставник разредне наставе
    ДУШАНКА СКАКОВСКИ  наставник разредне наставе
    ЕЛЕОНОРА ЛАЗАРЕВИЋ  наставник разредне наставе
    ГОРДАНА АБРАМОВИЋ  наставник разредне наставе
    ГОРДАНА БЕШЕВИЋ  наставник разредне наставе
     
    ЈОВАНА ЋЕБИЋ  наставник разредне наставе
    ЈОВАНА ЈОВЕВ  наставник разредне наставе
    МАЈА ФИЛИПОВИЋ  наставник разредне наставе
    МАРИНА ПОЉАК  наставник разредне наставе
    МИРЈАНА МАКСИЋ  наставник разредне наставе
     
    САЊА БУЈИШИЋ  наставник разредне наставе
    ВАЛЕНТИНА ЈАЊИЋ  наставник разредне наставе