• tak1.jpeg
 • tak2.jpeg
 • tak3.jpeg
 • tak4.jpeg
 • tak5.jpeg
 • tak6.jpeg
 • tak7.jpeg
 • tak8.jpeg
 • tak9.jpeg
 • tak10.jpeg
 • tak11.jpeg
 • tak12.jpeg
 • tak13.jpeg
 • tak14.jpeg
 • tak15.jpeg
 • tak16.jpeg
 • tak17.jpeg
 • tak18.jpeg
 • tak19.jpeg
 • tak20.jpeg

Поштовани родитељи,

Родитељу или другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе  омогућено је да искажу интересовање за упис детета у одређену школу и то личним одласком у школу или да електронским путем дефинишу датум уписа детета у одређену основну школу на територији Србије преко Портала еУправа.

Како да упишете дете у школу електронски:

Уколико нисте, потребно је да се региструјете

на Порталу еУправа.  Детаљно упутство можете пронаћи овде.

Након успешне регистрације потребно је да се пријавите на Портал (упутство за пријаву). На следећој страни - Покрени услугу  можете заказати термин за тестирање вашег детета. Детаљно упутство за родитеље можете погледати ОВДЕ.

 • Захваљујући електронској услузи еУпис родитељи не доносе документацију у школу, већ се она прибавља по службеној дужности електронским путем. Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и доказ о обављеном лекарском прегледу) и упис. Након уписа детета у школу, истог дана, психолог, односно педагог школе вршиће испитивање детета.

  Према Закону о основама  система образовања и васпитања (чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања -''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

  То значи да се школске 2024/2025. године  у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2017. године до краја фебруара 2018. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

  Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2024/2025. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2018. године.

  Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

  Упис и тестирање  деце за  полазак у први разред основне школе за школску 2023/2024. годину ће се обавити у периоду од 01.04.2023. до 31.05.2023. (у изузетним случајевима и до 31.08.2023. године). 


  Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин, упис се обавља у школи.

  Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од особља школе сваким радним даном.

  Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Уверење о пребивалишту
  3. Уверење о похађању припремног предшколског програма
  4. Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.