• tak1.jpeg
 • tak2.jpeg
 • tak3.jpeg
 • tak4.jpeg
 • tak5.jpeg
 • tak6.jpeg
 • tak7.jpeg
 • tak8.jpeg
 • tak9.jpeg
 • tak10.jpeg
 • tak11.jpeg
 • tak12.jpeg
 • tak13.jpeg
 • tak14.jpeg
 • tak15.jpeg
 • tak16.jpeg
 • tak17.jpeg
 • tak18.jpeg
 • tak19.jpeg
 • tak20.jpeg

Школске 2023/24. годину први разред ће похађати деца рођена од 1.3.2016. до краја фебруара 2017. године

Чланом 55. Закона о основном образовању и васпитању ( Сл. Гласнк  РС  бр. 55/13, 101/17, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 129/2021) прописано је да је школа дужна да упише свако дете са подручја школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

            Родитељ, односно други законски заступник, може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе, до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

Подношење захтева које врше родитељи будућих првака који територијално не припадају нашој школи трајаће до 1. фебруара 2023. године

Подсећамо родитеље старијих ученика наше школе да уколико своју млађу децу желе да упишу у први разред наше школе, а територијално не припадају истој, такође морају да доставе своје захтеве школи најкасније до 01. 02. 2023. године.

Захтев за пријављивање за упис детета са територије која не припада ОШ „Ослободиоци Београда“ можете преузети ОВДЕ или у самој школи.

Учитељи који преузимају први разред:

1. Марина Пољак
2. Маја Филиповић
3. Данијела Бешевић
4. Јована Ћебић
5. Оливера Павловић (Снежана Јовичић)

Погледајте наш наставни кадар на овом линку

Школа од наредне школске године има и организован продужени боравак за ученике 3. и 4. разреда.

 

 

Директор школе

Радица Каровић с.р.